Порядок дії Акції "Отримай путівку в дарунок"

1. ОРГАНІЗАТОРИ АКЦІЇ

1.1. Організаторами Акції «Отримай путівку в дарунок» (далі – Акція) є:

1.1.1 ТОВ «ПАРКТУР» в особі директора Румежак Ярини Остапівни та головного бухгалтера Ліщинської Ганни Дмитрівни, що діють на підставі Статуту, юридична адреса: 78593, Івано-Франківська обл., м. Яремче, с. Поляниця, адреса поштова: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 6 (далі – Організатор).

1.1.2 ТОВ "Контур" (далі - Організатор)

1.1.3 Дитячий табір "Аврора" (далі - Організатор)

1.2. ФОП Бельский І.В., який проводить фестиваль KidsCampFest (3-й міжнародний фестиваль дитячих таборів і туризму (під фестивалем не мається на увазі проведення концертної діяльності) (далі фестиваль KidsCampFest) надає можливість Організаторам провести рекламну акцію власної продукції серед відвідувачів. Учасниками рекламної Акції Організаторів можуть бути всі відвідувачі фестивалю KidsCampFest, що проводиться за адресами (далі - територія проведення):

  • м. Київ,  Київський Палац дітей та Юнацтва, вул. Мазепи, 13,

  • м. Харків, ХнАТОБ, вул. Сумська, 25

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція діє:

  • у м. Києві з 08.04.2017 (з 10 до 18 години) до 09.04.2017 (з 10 до 16 години);

  • у м. Харкові 22.04.2017р (з 10 до 18 години).

3. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ

3.1. Під Акцією розуміється можливість безоплатного отримання рекламного зразка однієї одиниці продукції Організаторів, при умові заповнення купона встановленого зразка для участі в Акції.

3.2. Предметом рекламної Акції є безоплатна видача зразка однієї одиниці рекламної продукції Організаторів, виходячи з мети проведення акції, зазначеної у пункті 4 Порядку проведення Акції «Отримай путівку в дарунок» (надалі по тексту – Порядок).

3.2.1 Під зразком рекламної продукції Організатора ТОВ "ПАРКТУР" мається на увазі 2 рекламних тура до ТК «Буковель» (Табір Артек Буковель) на першу тематичну зміну «Буковель і Я стартуємо в літо», яка  відбудеться 7 червня – 15 червня 2017 р (у кількості - 1 зразок для відвідувачив KidsCampFest у м. Києві і 1 зразок для відвідувачив KidsCampFest у м. Харкові)

Загальна кількість зразків рекламної продукції Організатора ТОВ "Парктур" до видачі складає 2 (два) зразка.

3.2.2 Під зразком рекламної продукції Організатора Дитячий табір "Аврора" мається на увазі 1 рекламний тур до Дитячого табору "Аврора" на першу зміну, яка відбудеться з 01.06.2017 до 14.06.2017 (у кількості - 1 зразок для відвідувачив KidsCampFest у м. Києві)

Загальна кількість зразків рекламної продукції Організатора Дитячий табір Аврора до видачі складає 1 (один) зразок.

3.2.3 Під зразком рекламної продукції Організатора ТОВ "Контур" мається на увазі 1 рекламний тур до Дитячого табору "Вместе" на  першу зміну з 04.06.2017 до 11.06.2017. (у кількості - 1 зразок для відвідувачив KidsCampFest у м. Києві)

3.3. Рекламні зразки є власністю Організаторів та не передаються ФОП Бельский І.В.

4. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Метою проведення Акції є популяризація Організаторами послуг серед відвідувачів фестивалю KidsCampFest.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. До участі в Акції запрошуються всі фізичні особи – відвідувачі фестивалю KidsCampFest, за винятком ФОП Бельский І.В. на території проведення фестивалю KidsCampFest

5.2. Учасником Акції є будь-яка індивідуально невизначена фізична особа, яка заповнила купон на участь в Акції встановленого Організатором зразка

5.3. Учасник Акції звертається до ФОП Бельский І.В. для передачі купона встановленого зразка і отримує право на участь у безоплатному отриманні однієї одиниці рекламної продукції від Організатора.

5.4. Видача зразків рекламної продукції від Організаторів відбудеться:

08 квітня 2017 р. о 14:00 від Організатора Дитячий табір "Аврора" на території проведення фестивалю KidsCampFest у м. Києві (1 зразок) серед присутніх учасників.

Обов’язкова умова – особиста присутність та необхідно мати з собою документ, що підтверджує особу, вказану в купоні встановленого зразка, який бере участь в Акції.

08 квітня 2017 р. о 16:00 від Організатора ТОВ "Контур"(1 зразок) на території проведення фестивалю KidsCampFest у м. Києві серед присутніх учасників.

Обов’язкова умова – особиста присутність та необхідно мати з собою документ, що підтверджує особу, вказану в купоні встановленого зразка, який бере участь в Акції.

09 квітня 2017 о 14:30 від Організатора ТОВ "ПАРКТУР" на території проведення фестивалю KidsCampFest у м. Києві (1 зразок) серед присутніх учасників.

Обов’язкова умова – особиста присутність та необхідно мати з собою документ, що підтверджує особу, вказану в купоні встановленого зразка, який бере участь в Акції.

та 22 квітня 2017 р о 14:00 від Організатора ТОВ "ПАРКТУР" на території проведення фестивалю KidsCampFest у м. Харкові (1 зразок) серед присутніх учасників.

Обов’язкова умова – особиста присутність та необхідно мати з собою документ, що підтверджує особу, вказану в купоні встановленого зразка, який бере участь в Акції.

5.5. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів заповнених купонів.

5.6. Грошовий еквівалент вартості безоплатної рекламної продукції не видається.

5.7. У разі відмови учасника від безоплатного отримання рекламної продукції, отриманого відповідно до умов Акції, учасник не має права вимагати від Організаторів Акції та/або ФОП Бельский І.В. будь-якої компенсації.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Організатори за погодженням ФОП Бельский І.В. мають право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок.

6.2. Організатори та ФОП Бельский І.В. не несуть відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.

6.3. Організатори та ФОП Бельский І.В. не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

6.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається організаторами за погодженням з ФОП Бельский І.В. Спільне рішення організаторів та ФОП Бельский І.В. є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.5. Своєю участю в Акціях учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх дотримуватись та виконувати.

6.6. З правилами Акції можна ознайомитись під час проведення фестивалю KidsCampFest на території проведення.